Select Block for Report

Nandgaon Chhata Chaumuha Goverdhan Mathura
Farah Mant Naujhil Raya Baldeo

Political Mathura  at a Glance

Name of Parliamentry /Assemble Segments Name of M.P/MLA Party Name Status Phone No.
Chatta Sh. Tejpal Singh  RLD State  Minister (U.P) 2401907,2408640
Mant Sh. Shyam Sunder Sharma Loktantrik Congress Ex Cabinet Minister

MLA

2406502,2402102

2411220

Gokul Sh. Prem Singh Daroga RLD MLA 2424108
Mathura-Vrindavan Sh. Pradeep Mathur Congress I MLA 2420150
Goevrdhan Sh.  Shyam Singh Aheriya BJP MLA 2530172
  Sh Ramprakash Kamal B.J.P   2403389,2407761
Mathura (MP) Sh Tejveer Singh B.J.P Ex-MP 2461500,2461600

2461700

  Sh. R.N. Arya B.S.P.   2430440
Sadabad Sh Pratap Chaudhary RLD   05661-280450(R)

05661-280595(O)

         


Squar root